allblack.png

3.MIEJSCE

grupa 644666

"ECHA"

Natalia Torbiarczyk i Paulina Górecka

Politechnika Wrocławska

ECHA

 

“Nawarstwienie” dźwięku w przestrzeni= zjawisko echa

Każda przestrzeń jest nierozerwalnie złączona z dźwiękiem, który w niej występuje i ją definiuje.

Przestrzeń tworzą nie tylko warstwy widoczne dla oka, ale również te, które są odczuwane za

pomocą zmysłu słuchu. Dźwięk ma strukturę przestrzenną, rozchodzi się w pomieszczeniu dając

poczucie przestrzeni, materiału, odległości.

“Nawarstwienie” czasowe w przestrzeni= zjawisko przemijania. 

Obrazowanie kontinuum czasu jako nawarstwiania zdarzeń w przestrzeni. Postrzeganie przestrzeni i czasu jest relatywne i odbywa się za pomocą opisujących je składowych: ruchu (prędkości), obrazu, dźwięku.

 

Opactwo Cystersów w Lubiążu definiuje różnorodność zjawisk i zdarzeń zachodzących w tym miejscu na przestrzeni lat. Nakładające się w czasie etapy przemian tworzą „warstwy”. Zachowane w przestrzeni, możliwe do zaobserwowania warstwy dzielą się na: społeczne, organiczne i znaczeniowe.

Warstwy dźwięku i czasu natomiast, jako jedyne nie są zjawiskami nawarstwień widocznymi dla oka; Celem instalacji jest zbliżenie odwiedzającego jak najbliżej ściany oraz wydobycie z niej zachowanych „głosów czasu”. Budynek, jako niemy świadek zdarzeń, chłonął wypowiedziane w nim słowa. Historia tego miejsca chce być usłyszana- instalacja „Echa” pozwala mu przemówić. Rozproszone, wydobywające się ze ścian dźwięki zostają skupione za pomocą stojących naprzeciw, wygiętych powierzchni. Tworzy się pogłos – nawarstwienie dźwiękowe.

Forma instalacji wynika bezpośrednio z zastosowania praw akustyki. Dualizm wygiętej powierzchni tworzy po jej obydwu stronach dwie przestrzenie- wygłuszającą i skupiającą dźwięk. Przestrzeń wystawy zostaje podzielona na strefę ciszy i mowy- sacrum i profanum.

Po przejściu strefy „echa” odwiedzający trafia na ukrytą wewnątrz strefę sacrum – stłumione źródło dźwięku.; w niej ma możliwość pozostawienia kolejnym odwiedzającym historii, zapisanej za pomocą własnego głosu, która w przyszłości będzie krążyć pomiędzy ścianami.

Jak dźwięk i czas definiują tę przestrzeń?

2. MIEJSCE

grupa 231305

"PÓŁTRWANIE"

Dorota Żak, Joanna Hutna, Maciej Toszek

Politechnika Warszawska

 

Kruchość 

Opactwo Cystersów w Lubiążu jest wyjątkowym obiektem, który wciąż wymaga opieki oraz uwagi. Wbrew  swojej monumentalności budynek jest delikatny. Materia poddana przemianom spowodowanym upływem czasu,  utworzyła liczne blizny, a natura powoli pochłonęła tkankę budowli.  

Pamięć  

Naznaczone piętnem czasu fragmenty stanowią medium pamięci. Pustki po obrazach w głównej nawie kościoła,  zniszczenia murów opactwa czy pozostawione oryginalne kraty, niosą ważne informacje o miejscu jako  świadkowie minionych wydarzeń. Warto zwrócić uwagę na dotkniętą przez historię materię. Jest ona  nieodnawialna i nieodtwarzalna. Jedynie jej autentyczna forma ma zapisane w sobie wartości.  

Blizny 

Kintsugi, to japońska sztuka naprawiania stłuczonych naczyń. Pęknięcia wypełnione złotem, sprawiają, że  uszkodzony przedmiot staje się jeszcze piękniejszy niż kiedy był nienaruszony. Blizny uszlachetniają go, stanowią  wartość dodaną. Ta filozoficzna koncepcja ma odniesienie do różnych sfer życia, celebruje autentyczność i  dostrzega piękno w niedoskonałościach – tym co kruche, ulotne, zużyte czy nadszarpnięte zębem czasu.

 

Półtrwanie 

Wystawa wykorzystuje istniejącą tkankę jako najważniejszą część wystawy. Koncepcja obejmuje trzy  pomieszczenia skrzydła opactwa. Pierwsza sala została odnowiona w całości. Ściany i sklepienia zyskały  zrekonstruowane walory. Kolejna sala została odnowiona w połowie. To tutaj wyrazu nabiera kontrast między  starym i nowym. To zestawienie tkanki odrestaurowanej i autentycznej ma za zadanie zwrócić uwagę na część  zniszczoną i wskazać blizny, które według nas stanowią ogromną wartość w tej przestrzeni. Ostatnia sala  pozostała nienaruszona. Mamy nadzieję, że adresat wystawy zaobserwuje, jak zmienia się stan zachowania  architektonicznej substancji, koloru, a zarazem eksponowanie znaczenia kulturowego i sakralnego. Zostanie tym  samym skłoniony do refleksji i postawienia sobie pytania – Czy dostrzegamy wartość w bliznach?

1. MIEJSCE

grupa 210037

"NIEOBECNOŚĆ"

Mikołaj Cichocki, Bartosz Teodorczyk, Marianna Moskal

Politechnika Warszawska

 

NIEOBECNOŚĆ

 

Nasze współczesne Nic jest inne niż Nic w przeszłości.

Struktura naszego Nic jest przeciwieństwem nicości.

Nasze Nic istnieje i jest agresywne.

Nasze Nic nie jest przeciwstawne w stosunku do świata realnego, do rzeczywistości.

Ono jest rzeczywistością. Takie jest nasze Nic.

Nic, czyli wszystko

Tadeusz Różewicz

 

W specyfikę barokowej sztuki i architektury wpisuje się programowy horror vacui, czyli lęk przed pustką. W czasach swojej świetności opactwo w Lubiążu było niewątpliwym świadectwem takiego podejścia - wnętrza klasztoru wypełnione były niemalże w całości kunsztownymi sztukateriami, obrazami, freskami i rzeźbami. Przesyt ornamentów, imponująca skala i niewyobrażalne bogactwo kolorów, form i materiałów stanowiły o wyjątkowości tego miejsca w skali całej Europy.

Burzliwe losy lubiąskiego opactwa sprawiły, że większość dekoracji wnętrzarskich i dzieł sztuki została skradziona, zniszczona lub wywieziona do innych miast. Z kolei sam budynek sukcesywnie popadał w ruinę. Dziś puste wnętrza klasztoru są smutnym świadectwem stopniowej degradacji całego założenia architektonicznego oraz bogatej kolekcji dzieł sztuki.

Podczas rozważań konkursowych zastanawialiśmy się nad spatium lubiąskiego opactwa. Doszliśmy do wniosku, że jego doczesną cechą definiującą jest ta przejmująca pustka, której tak bardzo chcieli uniknąć barokowi twórcy. Po rzekomym bogactwie i przepychu dawnych wnętrz klasztornych pozostały jedynie haki po zdjętych ze ścian obrazach. Puste ramy, surowa geometria ścian i sklepień pozbawionych dawnej, fantazyjnej sztukaterii...

W naszym projekcie to właśnie pustka staje się medium do budowania nowej narracji przestrzennej. Symbolizuje ją rama obrazu pozbawiona płótna. Nagie, drewniane struktury, w przewrotny sposób stają się głównym podmiotem lubiąskich wnętrz i na nowo definiują ich wizerunek.

galeria z pracą

  • KanałYt
  • Czarny Instagram Ikona
  • Facebook

PATRONAT HONOROWY I DOFINANSOWANIE

SPONSOR / BARTER

WSPÓŁORGANIZATOR

PATRONAT HONOROWY 

PATRON

MECENAS 

PARTNER 

PATRON MEDIALNY 

©2020 by OSSA SPATIUM.