allblack.png

Spatium

 

spatium j. łaciński, rzeczownik,  r.nijaki 1. przestrzeń 2.  przestrzeń kosmiczna 3. miejsce

etymologia słowa: z języka praindoeuropejskiego *(s)peh₂- (“to stretch, to pull”),

Pierwsza grafika.

GIF IDEOWY

Pierwsza idea.

OSSA Spatium

 

Ze względu na zaistniałą sytuację związaną z pandemią, postanowiono zrezygnować z organizacji obu edycji w postaci tradycyjnych warsztatów architektonicznych w roku 2020. Jako organizatorzy Spatium postanowiliśmy podjąć wyzwanie i zaczęliśmy burzę mózgów nad nowymi  formami.

Nie chcieliśmy jednak  zrezygnować z istoty OSSy, którą jest debata - możliwość poruszania aktualnych tematów, formułowania i wymiany poglądów oraz próba refleksji nad kierunkami rozwoju architektury. OSSA nadal chce skupiać wokół siebie zaangażowanych studentów i architektów z Polski i zagranicy, którzy z czasem stworzyli trzon polskiego środowiska architektonicznego. Chce także wyjść poza ten krąg i pokazywać interdyscyplinarność zawodu architekta. OSSA ponownie, nawet w  innej  formie, chce umożliwić studentom dialog.

 

W tym roku OSSA przeniesie się częściowo do środowiska wirtualnego. Nadal jednak zależy nam na zaangażowaniu studentów z całej Polski oraz stwarzaniu pola do rozwoju i dyskusji. Tegoroczne hasło warsztatów to “Spatium”, czyli “przestrzeń”. Przestrzeń, która zdaje się być fundamentalną kategorią architektury.

Czym jednak jest przestrzeń?

OSSA Spatium 2020 to po raz pierwszy całkowicie nowa forma.

 

OSSA hybrydowa - środowisko wirtualne, nowa forma aktywności,

rzeczywista realizacja wieloetapowa i wielowarstwowa.

 

OSSA  Spatium to teoria, wywiady, spotkanie, KONKURS, rozmowy, wydarzenia, realizacja.

 

Cele:

1. Kontynuowanie działalności OSSY w obecnym okresie uważamy za szczególnie ważne. Zależy nam by nadal oferować studentom platformę do rozwoju i wyrażania swoich opinii oraz pomysłów. Pomimo zmiany formy chcemy dzielić się z innymi wiedzą i przemyśleniami.

2. Po raz pierwszy OSSA tak diametralnie zmieni swój przebieg. Wyjątkowość edycji daje możliwości badania nowych form i sposobów przeprowadzania warsztatów. Ponadto różnorodność OSSY Spatium, może zwrócić uwagę różnych środowisk i trafić do wielu nowych odbiorców.

  • KanałYt
  • Czarny Instagram Ikona
  • Facebook

PATRONAT HONOROWY I DOFINANSOWANIE

SPONSOR / BARTER

WSPÓŁORGANIZATOR

PATRONAT HONOROWY 

PATRON

MECENAS 

PARTNER 

PATRON MEDIALNY 

©2020 by OSSA SPATIUM.