Chcesz wziąć udział w OSSA EKSPERYMENT?

Wykonaj wstępniak i zgłoś swój udział!

Masz czas do 6 sierpnia!

 

Ogólnopolskie Spotkanie Studentów Architektury, to warsztaty architektoniczne organizowane w ramach oddolnej inicjatywy studentów, które od ponad dwóch dekad zrzeszają studentów architektury oraz architektów z Polski i zagranicy. Ich celem jest interdyscyplinarna edukacja uczestników poprzez kontakt z przedstawicielami różnych środowisk biorących udział dyskusji na temat szeroko pojętej architektury.

 

O jakości i rozpoznawalności tego wydarzenia świadczy m.in. nagroda 25-lecia „Architektury-murator” przyznana w kategorii: "Inicjatywa 25-lecia".

 

OSSA to 8 dni warsztatów, wykładów, debat, spacerów i zabawy w gronie studentów z całej Polski. To okazja do szczerej rozmowy z ekspertami, architektami oraz artystami o tym, co nas najbardziej kręci – architekturze, mieście i ludziach.

czytaj: FAQ

1/9
  • Biały Facebook Ikona
  • Biały Instagram Ikona

W roku 1947 komuniści rządzący Polską podjęli decyzje o budowie modelowego miasta socjalizmu i największej huty w kraju. Już w roku 1949 rozpoczęto budowę Nowej Huty – idealnego miasta Polski Ludowej. Eksperymentalne założenie urbanistyczne było realizowane według projektu Tadeusza

Ptaszyckiego wraz z zespołem młodych architektów i urbanistów z „Miastoprojektu”. Miasto zostało zlokalizowane na terenie dawnych wsi Pleszów i Mogiła – na wschód od Krakowa. Jego układ o osiowej kompozycji ciążył formą ku klasycznym rozwiązaniom urbanistycznych, lecz podskórnie bliżej było mu do miasta modernistycznego – pełnego światła, słońca i zieleni – idealnego do mieszkania, pracy i odpoczynku.

 

Przez 70 lat istnienia miasto uległo przeobrażeniu. Socrealistyczny eksperymentu w wielu aspektach potoczył się inaczej niż zakładano, tworząc szansę do powstania nieoczekiwanych „skutków ubocznych”.

 

Dziś rodzą się pytania o przyszłość tego miejsca, które po latach stagnacji budzi się do życia. Towarzysza temu swobodne i eksperymentalne przemiany, zarówno społeczne jak i przestrzenne. Miasto, w większości zamieszkiwane przez pierwszych osadników i ich potomków, dziś otwiera

się na nowych mieszkańców. Idzie nowe, ale wciąż nie wiadomo jakie ono będzie…

„Upominamy się na ziemi o ludzi spracowanych, o klucze do drzwi pasujące, o izby z oknami, o ściany bez grzybów, o nienawiść do papierków, o drogi święty czas ludzki, o bezpieczny powrót do domu, o proste odróżnianie słowa od czynu”.

~A. Ważyk, Poemat dla dorosłych, „Nowa Kultura”, 1955

 

W sześć lat od powstania Nowej Huty Adam Ważyk zrewidował mit o mieście zrealizowanej utopii.
Od powstania Nowej Huty minęło 7 dekad.

W 2019 roku OSSA otrzymała nagrodę „Inicjatywy 25-lecia”.
Od powstania OSSA minęły 2 dekady.

 

25. edycja Ogólnopolskiego Spotkania Studentów Architektury jest okazją do rewizji ARCHITEKTURY, MIASTA i warsztatów OSSA. Pytamy o to, czym dla ARCHITEKTURY jest nauka a czym praktyka; czym dla MIASTA są budynki a czym mieszkańcy; w końcu czym dla OSSA jest dyskurs architektoniczny, a czym każdy inny. Wszystko po to, by w istocie dokonać re-wizji i spojrzeć NA NOWO na nasze WIZJE i to, co pomiędzy nimi…

Jeśli w młodości marzymy, a na starość dogmatyzujemy, to dziś…EKSPERYMENTUJMY!

 
8.JPG
20.JPG
 
 
30.06
Ogłoszenie warsztatów
2.07
Ogłoszenie hasła
17.07
6.08
16.08
Otwarcie rekrutacji
Deadline wstępniaków
Ogłoszenie listy uczestników
29.08 ------------- 06.09
Warsztaty
15.09
Niespodzianka

projekt: Piotr Ząbek / tekst: Maciej Rodak / grafika: Michał Kołodziej, Naomi Muras, Alicja Stefan